Caietul educaţional „Hai să descoperim patrimoniul UNESCO din România!”

Şcoala de la Piscu

Caietul educaţional „Hai să descoperim patrimoniul UNESCO din România!”
Şcoala Agatonia a lansat versiunea online a manualului Hai să descoperim patrimoniul UNESCO din România!, pe baza căruia se poate preda, ca materie opţională la alegerea şcolii, Educaţia pentru Patrimoniu.

Materialul propune o abordare a valorilor de patrimoniu cultural şi natural din România într-o manieră atractivă, ludică, interactivă și dinamică din punct de vedere vizual. Se adresează elevilor de gimnaziu, dar poate fi material auxiliar sau sursă şi pentru alte activităţi şcolare şi extraşcolare.

Cartea, utilă deopotrivă pentru profesori, elevi şi familii, explică şi prezintă meşteşuguri (realizarea scoarţelor, simbolistica ceramicii de Horezu), obiceiuri şi datini populare (colinde, obiceiuri de Paşti, ritualul Căluşului, Jocul Fecioresc din Transilvania), locuri (bisericile pictate din Bucovina, Delta Dunării) din România care fac parte din patrimoniul cultural UNESCO.

Manualul în variantă digitală se poate descărca de aici.